Pages

Sunday, March 28, 2010

Glücksrad - roue de chance - wheel of chance
Meine Schwester (Millipap asbl) brauchte für den nächsten Basar ein Glücksrad.

Das Lager ist Kupferrohr und die Welle aus VA-Stahl

Plattengröße 80 x 80 cm mit 32 14mm-Buche-Stifte

+++

Ma soeur ( Millipap asbl) avait besoin d'une roue de chance pour son prochain bazar.

Le roulement est un tuyeau de cuivre, l'axe en inox.

La plaque fait 80 x 80 cm avec 32 chevilles de hêtre en 14mm

+++

My sister ( millipap asbl ) wont a '' wheel of chance '' for his next bazar

The bearing is a copper pipe, the shaft is from Stainless steel

The size is 80 x 80 cm ( 31,5 ' x 31,5 ' ) with 32 beech pegs frpm 14mm ( 0,55' )

3 comments:

Anonymous said...

Wow !!

Wât eng flott Aarbecht.Dât ass awer een originalt Glécksrad.
Ech freen mech drop et fir de gudden Zweck anzesetzen.

Een grousse Merci fir deng immens Aarbecht fir Millipap !!!!!!!!!!!!!

Deng Schwester
Carol

Marc said...

Salut Sister

Ass jo fir eng gudd Sach ;-D

Anonymous said...

Mir hun Glécksrad elo schon e puer mol am Gebrauch gehât, an et fonktionéiert einwandfréi !
Léit an Millipap asbl huet vill Freed domât.
MERCI !!!
Et huet sech gelount!